Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

 

V 6. razredu se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

V 9. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in športa.

 

Datumi:

  1. maj 2021
    Slovenščina 
  1. maj 2021
    Matematika
  1. maj 2021
    Angleščina/Šport

 

Informacije za starše najdete na spletni strani RIC-a:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev!

V tednu od 9. 2. do 12. 2. 2021 bomo na OŠ Pod goro in OŠ Špitalič izvajali vpis v 1. razred za šolsko leto 2021/2022. Vabilo na vpis skupaj z vprašalnikom in soglasji ste prejeli po pošti na otrokov stalni ali začasni naslov. Na vpis prinesete izpolnjene obrazce in otrokov osebni dokument.

V času razglašene epidemije poteka naše delo v skladu z navodili in priporočili pristojnih inštitucij (NIJZ, MIZŠ, MZ). Veljajo posebni varnostni in zaščitni ukrepi. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe. Na šolskem območju in v prostorih šole je za starše in otroke obvezna uporaba zaščitne maske. Potrebno je upoštevati medosebno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra in poskrbeti za higieno rok. V ta namen bo pri vhodu v šolo na voljo razkužilo. Vhod in izhod iz šole ter prostor vpisa bo označen.

Po pošti ste prejeli datum in uro vpisa, zato vas vljudno prosimo, da se jih držite. Tako bomo skupaj poskrbeli za čim bolj varno izvedbo vpisa prvošolcev, za kar se že vnaprej zahvaljujemo. Starši k vpisu pridete le v primeru, če nimate zdravstvenih zadržkov. Če želite vpisati otroka brez obiska šole, se dogovorite o elektronski oddaji vpisne dokumentacije ali o oddaji po pošti. Kontaktna oseba: Suzana Kline

e-naslov: suzana.kline@podgoro.si  oz. na tel. št. 03-757-29-85 ali 03 757 29 50.

Starši vpišete otroka v matično šolo (šola, v katerem šolskem okolišu otrok stalno ali začasno prebiva in ste z njene strani prejeli vabilo na vpis).

Tudi če želite otroka prepisati drugam, morate najprej vpisati otroka na matični šoli. Ob vpisu to šolo obvestite, da boste otroka prepisali drugam in izpolnite obvestilo o prepisu. Na šoli, kamor želite prepisati otroka, izpolnite in oddate pisno vlogo za prepis.

V primeru, da želite odložiti začetek šolanja za eno leto, morate najprej vpisati otroka v 1. razred. Takrat izpolnite vlogo za odložitev začetka šolanja.

Omenjene obrazce najdete na spodnjih povezavah.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

Darja Ravnik

Ravnateljica

Suzana Kline

svetovalna delavka

Splošna navodila

Spoštovani starši, dragi učenci!

Ponovno se je pričelo oz. se za starejše učence nadaljuje izobraževanje na daljavo. V dnevih, ko ste doma, lahko pri vas in vaših bližnjih zaznate več zaskrbljenosti, strahu in občutka nemoči. Morda se vas polaščajo jeza, žalost ali razočaranje, saj ste odrezani od vam pomembnih oseb in ne morete opravljati vsakodnevnih šolskih in obšolskih obveznosti na običajen način. Pogrešate sošolce, prijatelje, tudi člane širše družine.

V tem obdobju je še bolj pomembno, da preživite čim več časa z družino. Pogovarjate se, pripovedujte si šale, igrajte družabne igre, pojdite na sprehode, telovadite skupaj in imejte se radi.

Kljub oddaljenosti pa nam sodobna tehnologija omogoča komunikacijo in tudi mi bomo ostali povezani. Svetovalne delavke smo vam in vašim staršem na voljo za vsa vprašanja ter za pomoč in podporo. Dosegljive smo preko elektronske pošte, preko katere se bomo dogovorili za način komunikacije:

Nadja Vidmajer: nadja.vidmajer@podgoro.si

Darja Marinkovič: darja.marinkovic@podgoro.si

Suzana Kline: suzana.kline@podgoro.si

Lepo vas pozdravljamo z željo, da ostanete zdravi in da se kmalu vidimo v šoli. 

V nadaljevanju prilagamo nekaj koristnih povezav.

V okviru Centra za krepitev zdravja Slovenske Konjice deluje telefon. Dosegljivi so 24 ur, vsak dan v tednu. Lahko jim tudi pišete po e-pošti:

ckz@zd-slovenskekonjice.si

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je objavila spletne strani in telefone za pomoč vsem otrokom in staršem v primeru stisk. Povezave: 

Dostopnost
//