Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

 

V 6. razredu se preverja znanje iz matematike, slovenščine in angleščine.

V 9. razredu se preverja znanje iz slovenščine, matematike in športa.

 

Datumi:

  1. maj 2021
    Slovenščina 
  1. maj 2021
    Matematika
  1. maj 2021
    Angleščina/Šport

 

Informacije za starše najdete na spletni strani RIC-a:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Dostopnost
//