Skoči na glavno vsebino
Vodilo za oblikovanje vizije šole je bil nagrajeni haiku (japonska pesniška oblika) naše bivše učenke Maruše Prapotnik.

Rad bi se povzpel.
Pa sem zakoreninjen.
Na dnu bom začel.

Življenje na šoli soustvarjamo učenci, vsi delavci šole in starši – skupno sledimo viziji, zato so naši cilji:

  • Vsako šolsko leto oziroma vsak dan je nov začetek in nova priložnost.
  • S strokovnostjo pomagati učencem graditi temelje znanja in omogočiti vsakemu posamezniku celosten razvoj in rast glede na njihove zmožnosti in sposobnosti.
  • Ohranjati in razvijati vrednote, kot so spoštovanje, znanje, delovne in učne navade, odgovornost, dobre medsebojne odnose in strpnost ter sprejemati različnost.
  • Razvijati in spodbujati vedoželjnost, ustvarjalnost, vztrajnost, čut za estetiko in kulturo.
  • Spodbujati zdrav in aktiven način življenja in težiti k pozitivnemu pogledu na svet.
Dostopnost
//