Skoči na glavno vsebino

Dan pred dnevom Zemlje smo na šoli s slavnostno prireditvijo obeležili ponovni podpis Ekolistine in Vodni dan.

Ekolistino so podpisali ravnateljica Darja Ravnik, koordinatorica Nuša Levart, župan Darko Ratajc in v imenu nacionalnega koordinatorja Gregorja Cerarja ekokoordinator za šole Tomaž Pajnič.

Program sta odlično izpeljala četrtošolka Neža in devetošolec Gašper, začetke Ekošole sta predstavila Zala In Gašper, Izabela cilje Ekolistine, prireditev je z recitacijo popestrila Eva, s plesom pa drugošolci.

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Ekolistino so pripravili šestošolci Gaja in Luka Kampuš, Sara Turnšek, Izabela Ribič, Zala Fevžer, Živa Božiček in Vita Gačnik pod mentorstvom učiteljice Sonje Vodovnik.

Z Ekolistino bomo:

* SKRBELI ZA UREJENOST ŠOLE IN NJENO OKOLICO,

* ZBIRALI IN LOČEVALI ODPADKE,

* SPOŠTLJIVO RAVNALI S HRANO,

* VARČEVALI Z VODO, ENERGIJO IN PAPIRJEM,

* SKRBELI ZA LASTNO ZDRAVJE IN GIBANJE.

ZAČETKI EKOŠOLE

V šolskem letu 1999/2000 se je na pobudo učiteljice Lidije Bombek šola vključila v mednarodni projekt Ekošola kot način življenja. Ta je bil takrat prisoten v Sloveniji zgolj štiri leta.

Glavni cilji projekta so že od začetka vzgoja za okoljsko odgovornost in zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov, povezovanje šol v Sloveniji  in Evropski uniji, spodbujanje kreativnosti in razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

V projekt so bili vključeni vsi učenci in strokovni delavci šole. Na rednih mesečnih konferencah so učiteljice poročale o poteku ekoaktivnosti.  Na konference je prihajala tudi magistrica Marinka Vovk, takratna koordinatorka ekošol v konjiški občini, ki je predavala o pomenu okoljskih aktivnosti in nalogah ekošole.

Preden pa je šola pridobila znak ekošole oziroma zastavo kot najvišje priznanje v sodelovanju v projektu, je morala izpolniti metodologijo, ki je obsegala sedem korakov. V ta namen je začel delovati ekokrožek pod vodstvom učiteljice Lidije Bombek. Člani krožka so ekoprojekt predstavljali na sejmih, izdelovali so različne izdelke iz odpadnih materialov, koše za ločeno zbiranje odpadkov, urejali okolico šole, v učilnicah pa so uredili ekokotičke.

Učitelji so ekološke vsebine vnašali v pouk, tako da je celotna šola dihala in živela s projektom. Ker je šola izpolnila vseh šest korakov, je manjkal samo še sedmi, to je bil podpis Ekolistine, v kateri so zapisane najpomembnejše vrednote šole na področju varovanja okolja.

Ekolistino so slavnostno podpisali 22. marca leta 2000, in sicer  mentorica ekošole Lidija Bombek, takratni ravnatelj, gospod Bojan Hrovat, koordinatorka ekošol, magistrica Marinka Vovk in predstavniki slovenskega projekta Ekošole. Tako je šola uradno pridobila naziv Ekošola. Kmalu je pred šolo zaplapolala ekozastava.

 

Učenci in zaposleni skozi različne dejavnosti ohranjamo ekozastavo kot simbol vključitve šole v mednarodni projekt Ekošola. Hkrati pa se priključujemo novim projektom kot so Vodna šola, Zdrava šola, Uživajmo v zdravju, Šolska shema, Erasmus in tako ves čas skrbimo za okolje, zdravje in pozitivne odnose na šoli.

Gostom smo za spomin na ponovni podpis Ekolistine pripravili darilce – ploščico za označevanje vrtnin, ki je nastala v sklopu Erasmus projekta Evropa znanosti, kamor so bile vključene inštitucije iz Španije, Nemčije, Srbije, Litve, Latvije in Estonije.

V sklopu projekta smo na podružnični šoli s prilagojenim programom V parku postavili rastlinjak. Ob obisku šol iz partnerskih držav smo tam izvajali različne delavnice. Želeli smo povezati učence iz različnih držav in učence s posebnimi potrebami, razvijati empatijo, sprejemanje različnosti ter hkrati pozitiven odnos do narave in ekologije ter samooskrbe. Uspelo nam je.

Med drugim je nastala tudi ta ploščica, ki je namenjena označevanju vrtnin, saj je na njej prostor za zapis imena rastline. Oblika pa spominja na kapljico vode. Tako smo povezali simboliko, ki poteka v duhu ekologije in vode, kar pa je vtkano v vsak dan naše šole.

Končali smo s šolsko himno.

VODNI DAN

Smo ena izmed 20. šol v Sloveniji, ki je že drugo leto vključena v projekt Vodne šole.

Letos smo se odločili, da ga obeležimo z Vodnim dnem, kjer so potekale različne kratke delavnice za vse učence na šoli. Delavnice so pripravili učitelji, k sodelovanju pa smo povabili tudi Center za krepitev zdravja Slovenske Konjice in Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice.

Ker pa sta voda in prehrana tesno povezani, smo povabili tudi lokalne dobavitelje, kjer so učenci imeli možnost okušanja namazov lokalnih ponudnikov. Prav tako so lokalne dobrote lahko okušali starši otrok prvega triletja.

Dostopnost
//