Skoči na glavno vsebino

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica Sveta staršev OŠ Pod goro za šolsko leto 2015/2016 je ga. Vida Borovinšek, podpredsednik je g. Dušan Orož. Svoje pobude in vprašanja predsednici sveta staršev lahko naslovite na: vida.borovinsek@gov.si.

Naloge in pristojnosti Sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu in Poslovnik Sveta staršev OŠ Pod goro.

Dopolnitve lahko pošljete na e-naslov: tajnistvo@podgoro.si.

 

Dostopnost
//