Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednica Sveta staršev OŠ Pod goro za šolsko leto 2015/2016 je ga. Vida Borovinšek, podpredsednik je g. Dušan Orož. Svoje pobude in vprašanja predsednici sveta staršev lahko naslovite na: vida.borovinsek@gov.si.

Naloge in pristojnosti Sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu in Poslovnik Sveta staršev OŠ Pod goro.

Dopolnitve lahko pošljete na e-naslov: tajnistvo@podgoro.si.

 

Dostopnost
//