Učitelji, ki izvajajo DSP so že vzpostavili stik s starši učencev preko eAsistenta ali e-pošte. V primeru, da starši še niste prejeli informacij, vas prosimo, da kontaktirate razredničarko ali pa neposredno učitelja, ki izvaja DSP.