Skoči na glavno vsebino

Svet staršev OŠ Pod goro

Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev (člani in namestniki) iz vsakega oddelka, je namenjen organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Predsednik Sveta staršev OŠ Pod goro za šolsko leto 2017/2018 je g. Jože Ravničan, podpredsednik g. Aleš Gošnik.

Naloge in pristojnosti Sveta staršev določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu in Poslovnik sveta staršev OŠ Pod goro.

Predloge in pobude lahko pošljete na e-naslov: svet.starsev@podgoro.si 

Priponke:

Predlog Zapisnika sveta staršev št 1 2017_2018

Zapisnik sveta staršev 16_3_2017

Vabilo svet staršev 16_3_2017

Predlog zapisnika sveta staršev 2016 2017 29092016

Zapisnik_sveta_staršev_29.6.2016

Zapisnik_sveta_staršev_27.6.2013

poslovnik-sveta-staršev2015

poslovnik_sveta_staršev2013

Zapisnik_sveta_staršev_30.9.2013

Zapisnik_Sveta_staršev_11_3_2014

Zapisnik_sveta_staršev_0107204

zapisnik_sveta_staršev_korespondenčna_05062014

seznam_Sveta_staršev_2014_2015

Zapisnik_sveta_staršev_30_9_2014

Vabilo Svet staršev OŠ pod goro – 16_12_2014

Zapisnik sveta staršev 16_12_2014

Protesno pismo Sveta stzaršev OŠ Pod goro

Nasprotovanje varčevalnim ukrepom – odgovor MIZŠ

Zapisnik Sveta staršev OŠ Pod goro_25_3_2015

Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2015_2016

Seznam potrebščin za 2015_2016 pod goro

Učbeniki za angleščino

Zapisnik korespondenčne seje – delovni zvezki 2015_2016

Predlog Zapisnika sveta staršev št 1 2015_2016

poslovnik sveta staršev2015

Seznam Sveta staršev 2015_2016

Imenovanje predstavnikov staršev v SZ

Vabilo 21_12_2015

Predlog zapisnika 21_12_2015

Vabilo 2_2_2016

Predlog zapisnika 2_2_2016

Dopolnitev Letnega delovnega načrta 2015_2016

Dostopnost
//