Skoči na glavno vsebino

logotipi_STC

V vsaki družbi in družbenem času obstaja napetost med različnimi kulturami in skupnostmi, katere posledica je lahko tudi diskriminacija, izsiljevanje ter različne oblike nasilja med člani in članicami različnih skupnosti.

OŠ Pod goro je zato kot zunanja partnerka na povabilo Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD) pristopila v mednarodni projekt Start the Change Embracing differences through intercultural education and volunteering. Prijavitelj projekta je hrvaška organizacija Forum za slobodu odgoja, ki deluje v Zagrebu. Poleg MCDD sta projektna partnerja še Centro sviluppo creativo Danilo Dolci iz Palerma, Sicilije in Think Global iz Londona, Velike Britanije. Projekt je sofinanciran v programu Erasmus+, ki ga izvaja Evropska unija.

Cilj projekta je širjenje razumevanja demokratičnih vrednot, temeljnih pravic, medkulturnega razumevanja, prostovoljstva in aktivnega drA?avljanstva med mladimi z namenom, da postanejo odgovorni in razgledani A?lani druA?be.

V projekt je v Sloveniji vključenih 10 šol in na vsaki šoli je bila oblikovana fokusna skupina povprečno desetih mladih, katere intervju je v preteklem šolskem letu 2016/17 ponudil vpogled v potrebe in izzive mladih.

V šolskem letu 2017/18 bodo iste fokusne skupine na ravni šole ali na lokalni ravni pripravljale in izvajale projekte, pobude in aktivnosti, ki bodo prispevale k izboljšavi položaja mladih v družbi. Izziv, ki ga bo posamezna fokusna skupina reševala, si bo izbrala sama. Ravno tako bo sama določila način reševanja. Šolski kader in mladinski delavci in delavke MCDD bodo fokusni skupini zgolj v tehnično pomoč. Na tak način se bodo ustvarile nove možnosti za sodelovanje med raznolikimi skupinami skozi inovativne ideje za prostovoljstvo, vzajemno pomoč, razumevanje in kreativnost. Na mladih bo torej, da ne čakajo, če se bo kaj spremenilo, temveč da so oni tisti, ki spremembe generirajo in jih neposredno tudi udejanjajo.

V šolskem letu 2018/19 bo kot zadnja aktivnost projekta izveden če vseslovenski kreativni natečaj Pobarvaj svet, v sklopu katerega bodo mladi spodbujeni, da ustvarjajo na temo sprejemanja različnosti in vključujoče družbe.

Start_the_change_analiza_OŠ_Pod_goro

Razmišljamo …

IMG_2112 IMG_2111 IMG_2110

Spremembam naproti

Start the change, NOVICE, 5. 4. 2017-1

Dostopnost
//