V naslednjem tednu je ponovno organizirano izobraževanje na daljavo, učenci pa bodo imeli možnost brezplačnega toplega obroka.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Starši učencev in dijakov lahko svoje otroke, če so ti upravičeni na topli obrok prijavite do ponedeljka do 10. ure (preko šolske spletne strani www.podgoro.si ali na e-naslov: tajnistvo@podgoro.si).

S prijavo je prevzem toplega obroka obvezen in velja do veljavnosti ukrepa.

Za prevzem toplega obroka ste zadolženi starši oziroma učenci sami.

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamete na šoli.

Prevzem obroka bo med 11. in 14. uro.

V kolikor bo dovolj prijav, bo prevzem mogoč od torka, 10. 11. 2020 dalje.

Ostanite zdravi

Darja Ravnik, ravnateljica

Dostopnost
//