Učencem, katerih starši niso oddali prijave na prehrano, podaljšano bivanje in jutranje varstvo preko eAsistenta, smo razdelili tiskane obrazce. Prosimo, da te do četrtka vrnejo razredničarki ali v tajništvo šole.

Učencem od 3. do 8. razreda smo razdelili naročilnice za učbeniški sklad. Prosimo, da jih do četrtka vrnejo razrednikom ali v tajništvo šole.

Zadnji dan pouka, 22. 6. 2018, bo pouk trajal do 11.30. Avtobusi bodo vozili domov od 12. ure dalje.

Učenci, ki v petek, 22. 6. 2018, ne bodo imeli kosila, naj ga odjavijo do srede, 20. 6. 2018, do 8. ure zjutraj. Odjavo lahko sporočite preko aplikacije na spletni strani šole ali v tajništvo šole 03 757 29 50.

Učencem, ki jim ne bo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka (22. 6. 2018), jih šola vroči osebno oziroma njihovim staršem od 26. 6. do 30. 6. 2018 oziroma od 16. 8. do 20. 8. 2018 (5. točka, 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole) v tajništvu šole od 8.do 12 ure.

Vodstvo OŠ Pod goro

 

 

Dostopnost
//