Skoči na glavno vsebino

POPESTRIMO ŠOLO 2014/2015

  1. Individualno delo z učenci oz. delo v manjših skupinah učencev

AKTIVNOSTI, KI BODO POTEKALE MED VIKENDI IN POČITNICAMI

Brain gym – 4. do 9. razred

Učenci preko gibanja  spoznavajo sebe in zaznavajo svoje telo, razvijajo številne spretnosti kot so gledanje, poslušanje, motorično načrtovanje, usmerjanje pozornosti, organizacija prostora in časa, fina motorika. Vse to so pomembne spretnosti na katerih temelji učna uspešnost, ki se ne meri zgolj v ocenah temveč v lahkotnem in igrivem pridobivanju novega znanja, pozitivni samopodobi ter širjenju kompetenc potrebnih za življenje.

Napolni se s kisikom – 1. do 9. razred

Človek je ustvarjen za gibanje. V večjih središčih imajo otroci na voljo številne športne aktivnosti v katere se lahko vključujejo, pri nas na deželi pa je druga pesem. Učencem omogočiti vsakdanjo potrebo po gibanju, igri, tekmovanju, spoznavanje sodobnih urbanih športnih aktivnosti, vpliv prehrane pri telesni aktivnosti, sodelovanje z drugimi učenci, izboljšanje tehnike pri športih z žogo, sistemov igre…

Računalnik za vsakdanjo rabo – 1. do 9. razred

Računalništvo je naravoslovno-tehnična dejavnost učencev na šoli, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki in njimi povezano informacijsko tehnologijo. Vsi učenci bodo pridobili najmanj osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pri izvajanju se upošteva: aktivna vloga učencev in učenk, skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnosti posameznika/skupine, upoštevanje njihovih idej, individualizacija, povezovanje med predmeti.

CILJI: razlikovati strojno opremo računalnika in delno poznati njene naloge, uporabljati miško, tipkovnico, računalnik, tiskalnik in zaslon, risati/barvati preproste slike s programom Slikar, delno se spozna s multimedijo in internetom, uporabljati različne didaktične programe.

Lačn sn – 1. do 9. razred

Pomen zdrave in domače prehrane ni več neznanka. Učencem predstaviti kuhanje za vsak dan. S pomočjo IKT-ja, receptov, kuharskih skrivnosti babic pripraviti bolj ali manj nezahteven, vendar zdrav obrok. Nezdrava prehrana prodira tudi na vas. Priprava zdravega obroka zahteva svoj čas. Veliko bolj enostavno je kupiti na pol pripravljen obrok, ki ga je potrebno le termično obdelati.

Robinzoni smo – 1. do 9. razred

Bivanje v naravi, opazovanje rastlinskih in živalskih vrst, sobivanje z naravo, orientacija, astronomija, osnove preživetja… vse to so aktivnosti, ki jih bodo učenci spoznali na taboru.

Raziskujem Dravinjsko dolino – 1. do 9. razred

Slovenija je  svet v malem. Premalo poznamo lepote svoje bližnje okolice, vedno raziskujemo druge kraje, države. Zato si je čas potrebno vzeti in raziskovati Dravinjsko dolino v vsej njeni slikovitosti, učne poti, način življenja v preteklosti, izkoriščanje reke Dravinje nekoč in danes. Učenci bi s pomočjo IKT-ja pridobili čim več podatkov v povezavi z aktivnostjo. Naredili načrt poti, ga časovno in dolžinsko ovrednotili ter ga tudi izvedli.

Izberi žogo – 1. do 9. razred

Počitniške dejavnosti s športnim pridihom, kjer bo udeležencem omogočena vključitev  v različne ekipne športe in prilagojeno tekmovanje v skupinskih športih.

AKTIVNOSTI, KI BODO POTEKALE MED TEDNOM, PO POUKU

Ohrani mirno kri – 4. do 9. razred

Nesreča nikoli ne počiva, ne izbira po starosti, socialnem statusu, zdravju, času in kraju. Učence seznaniti z osnovami prve pomoči, temeljnih postopkih oživljanja, uporabo AED aparata. Prva pomoč sama po sebi ni zelo zahtevna. Njena uporaba pa je v stresnih dogodkih ključna, saj se ljudje bistveno drugače odzivamo, še posebej če so v to vpleteni člani družine, prijatelji, znanci. Ob takih dogodkih v večini primerov nimamo na razpolago ustreznih sredstev, materiala, površin, hitrost ukrepanja pa je ključnega pomena. Pogosto predstavlja ločnico med življenjem in smrtjo. V podaktivnost bodo vključeni učenci do vključno 8. razreda.

Slovensko je biti gasilec – 4. do 9. razred

Skoraj v vsaki vasi je gasilski dom. Njegova vloga se je z leti spreminjala, a dejavnost članov gasilskega društva je ostala nespremenjena, pomagati drugim pri vseh oblikah nesreč. Učencem predstaviti delovanje gasilskega društva, operativne enote, predstavitev opreme, praktično delo z opremo… Gasilstvo prehaja iz roda v rod, to pa je tudi eden izmed problemov pri novačenju članstva, drugi pa je strah pred neznanim.

Mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov

Mojstrovalec sem – 1. do 9. razred

S spremembami v sistemu izobraževanja, so bili ukinjeni številni poklicni programi, ki so izobraževali poklicne kadre na področju gradbeništva in zaključnih del v gradbeništvu. Kjer je volja je tudi moč. Rokodelske spretnosti se lahko nauči vsak. S pomočjo IKT-ja bodo učenci prihajali do navodil, priporočil, praktičnih prikazov… Praktično bi se preizkusili v suhomontažni gradnji (izdelava vmesne stene, polaganje inštalacij v steno, montaža mavčnih plošč, brušenje in beljenje stene, polaganje izolacijskega materiala).

Skrivnosti tete Pehte – 1. do 9. razred

Zelišča in njihovi pripravki lahko nadomestijo marsikatero tabletko. Z naravnimi izdelki, s katerimi preprečujemo ali lajšamo simptome različnih bolezni smo ravno tako učinkoviti, kot z uporabo farmatcevtskih zdravil, pa še bolj zdravo je. Zelišča se počasi vračajo na domače vrtove, a veliko znanja o njihovi uporabi je šlo v pozabo. Vsak dan se srečujemo z rastlinami, za katere sploh ne vemo, da so zdravilne, so del vsakdana. Udeležencem približati svet zelišč, njihovo pridelavo, predelavo in konzumacijo.

Preproste pogruntavščine za  vsakdanjo rabo – 1. do 9. razred

Na spletu je ogromno portalov, ki predstavljajo različne iznajdbe, ki so ljudem olajšale vsakdanjik in tako so prihranili precej denarja. Sami lahko veliko naredimo za prihranek električne energije. Sami lahko s svojim tehničnimi spretnostmi in logičnim mišljenjem izdelamo izboljšave, ki so vir energije za pogon različnih naprav.

Dostopnost
//