Skoči na glavno vsebino

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot petdeset let spodbuja branje mladih. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve, Prežihove značke, so bile podeljene maja 1961 v Kotljah na Koroškem.

Več podatkov o bralni znački je na spletni strani  http://www.bralnaznacka.si/.

Vsako leto sezono slavnostno odpiramo 17. septembra, na obletnico rojstva pisatelja Franceta Bevka in končujemo ob začetku prvomajskih praznikov. Mladi bralci za osvojeno bralno značko dobijo nalepke, priznanja in mape ter se srečajo z literarnim ustvarjalcem. 

Sicer pa otroci (od 6. – 9. razreda) za bralno značko preberejo 4 knjige in se naučijo 2 pesmici. Izberejo dela po lastnem izboru, primerno njihovi starostni stopnji. Eno delo je plod slovenskega avtorja. Pri izbiri jim pomaga knjižničarka, pomagajo pa si lahko tudi s priporočilnimi seznami. O delih se pogovorijo s knjižničarko in ostalimi bralci.

Cilji bralne značke:
• spremljan razvoj in dvig bralne kulture,
• branje knjig skozi celo šolsko leto,
• pridobitev bralne navade,
• aktivno sodelovanje v vodenem pogovoru o prebrani knjigi,
• razvijanje zmožnosti raziskovanja sporočilnosti in nadgradnje besedila,
• razvijanje odnosa do knjige,
• privzgojitev trdne bralne navade, ki mu bo vse življenje pomembna intelektualna sopotnica,
• vrstniško spodbujanje za branje in pogovore o prebranih knjigah.

Dostopnost
//