Obveščamo vas, da je Svet zavoda na seji, ki je potekala 30. 9. 2013, sprejel dvig cen za šolsko prehrano.

Nove cene veljajo od 1. 10. 2013 dalje, in sicer:

– za zajtrk 0,60€,

– za kosilo od 1. do 5. razreda 2,36€,

– za kosilo od 6. do 9. razreda 2,55€.

Cena malice po sklepu ministra ostaja nespremenjena in je 0,80€.

                                                                           Vodja šolske prehrane: Jelka Esih

Dostopnost
//