Skoči na glavno vsebino

Obvestilo Občine Slovenske Konjice glede prometnega režima od začetka šolskega leta do preklica.

S pričetkom šolskega leta bo na cesti ponovno več otrok – učencev in učenk pa tudi več staršev. V prometu bodo nastopali bodisi kot pešci, bodisi kot vozniki, kolesarji, uporabniki avtobusov. Promet bo zato povečan zlasti v jutranjem in popoldanskem času, ko bodo učenci in učenke prihajali v šolo oziroma odhajali domov.

Vse to nam narekuje dodatno skrb in odgovornost za varnost otrok.

Ker otroke v šolo vozijo tudi starši lahko prihaja v območju šol do prometnih zastojev. V ta namen bodo v bližini osnovnih in podružničnih šol ob prometnih poteh na križiščih ali prehodih za pešce za varnost poskrbeli tudi uniformirani predstavniki policije in ZŠAM.

Želimo, da bi promet v okolici šol potekal čim manj moteče, in da do gneč in zastojev na prometnih poteh do šol ne bi prihajalo.

Za območje OŠ Pod goro se bo prometni režim na Aškerčevi ulici spremenil v enosmerno cesto. Zaradi tega obveščamo uporabnike, da starši, ki vozijo otroke v šolo, opravijo prevoze otrok iz smeri semaforiziranega križišča (Lip) proti OŠ, kjer imajo potem možnost nadaljevanja poti po Ul. Adolfa Tavčarja ali po Aškerčevi ulici.

Urad župana

 

Ravnateljica: Darja Ravnik

Dostopnost
//